Fläkt Woods Oy:lle toimitettu uusi Nordson HDLV-Teknologialla toimiva nopeanvärinvaihdon järjestelmä

Fläkt Woods Oy:lle toimitettiin uusi Nordsonin nopean värinvaihdon järjestelmä HDLV-pumppausteknologialla. Suoritettujen maalaustestien perusteella Fläkt Woods Oy huomasi että Nordsonin järjestelmällä päästiin korkeimpana mahdolliseen automaatioasteeseen, jauheenulostulo ja maalaustulos on toistuva päivästä toiseen, oli toimittajan valinta oli helppoa. Projektitoimitus meni hyvin ja linja saatiin käyttöön sovitussa ajassa.