Märkämaalauskaapit

Maalauskaapin tehtävän on erottaa ohiruiskutettu maali poistoilmasta sekä ohjata maalista haihtuvat aineet pois työtilasta. Maalin erotus poistoilmasta voidaan suorittaa joko kuiva- tai märkäerotuksena. Maalauskaapeista käytetään yleisesti nimityksiä kuivakaappi tai märkä(erotus)kaappi maalin erotustavan mukaan. Jauhemaalauksessa käytetään kuivaerotuskaappeja.

Kuivakaapissa poistoilman suodattimena toimii luonnonkuitupohjainen, lasikuitusuodatin tai sykloni. Hyvin yleisesti mm. puuntyöstöteollisuudessa ns. paperisuodatin on Binks AF-900 haitarisuodatin. Lasikuitusuodattimia on eri leveyksiä.

Märkäerotusmaalauskaapissa ohiruiskutettu maali johdetaan vesiverhon läpi, jossa veteen lisätty kemikaali reagoi maalin kanssa. Kemikaalin ansiosta maali menettää tartuntakykynsä. Maalisakka poistetaan maalauskaapista joko jatkuvatoimisesti tai manuaalisesti.

Maalauskaapin tyypin ratkaisee käyttötarkoitus. Märkäerotusmaalauskaappeja käytetään sovelluksissa joissa maalimäärät ovat suuret tai maalattavan tuotteen laatutaso on hyvin korkea. Molemmat kaapit toimivat hyvin ja oikein jos kaapin rakenne ja ilmamäärä on määritetty ammattimaisella tavalla ja standardien mukaisesti.

Käytettäessä liuotinmaaleja tai jauhemaaleja maalauslaitteet ja maalauskaappien pitää täyttää ATEX lainsäädännöstä johdetut turvallisuusvaatimukset. Kun jauhe- ja märkämaalauskaapit on valmistettu uusien maalauskaappistandardien mukaan on esimerkiksi tilaluokitusten määrittäminen helppoa.

Maalauskaappien tulee tänä päivänä täyttää mm. EN 12215 ja SFS-EN 3358 standardien asettamat vaatimukset. Maalauskaapin ilmanopeuden keskiarvo tulee olla 0,3 m/s, jotta pölyt ja liuotinhöyryt pysyvät hallinnassa.

Maalauskaapit varustetaan tänä päivänä lähes poikkeuksetta lämmöntalteenotolla. lämmöntalteenotolla säästetään jopa 60-70 % lämmityskuluista.

Märkämaalauskaapit Märköämaalauskammio IMG_1262 (1)Märkämaalauskaapit Märköämaalauskammio IMG_1262 (2)Märkämaalauskaapit Märköämaalauskammio IMG_1262 (3)Märköämaalauskammio IMG_1262 (4)Märköämaalauskammio IMG_1262 (5)Märköämaalauskammio IMG_1262 (6)

Märköämaalauskammio IMG_1262 (7)

Märkämaalauskaapit

Märkämaalauskaapit2