Märkämaalauslaitteet

Maalausruiskut

Toimitamme kaikkiin automaalauksen ja teollisuuden märkämaalaustarpeisiin maalauslaitteet.

Kauttamme saat maaliruiskut hajotusilma ja korkeapainesovelluksiin sekä sähköstatiikkaratkaisuihin. Käytettävä maaliruisku valitaan aina maalaussovelluksen mukaan.

Hajotusilmaruiskut

DeVilbiss on maailman vanhin ja johtava maaliruiskuvalmistaja. DeVilbiksen hajotusilmaruiskut on suunniteltu ammattikäyttöön automaalaukseen ja teollisuuteen.

Automaaliruiskut

Maaliruisku valitaan maalaussovelluksen mukaan. Automaalauksessa käytettävät DeVilbiss maaliruiskut ovat Devilbiss PRIPRO primerille, Devilbiss GTIPRO basecoatille ja lakalle sekä Devilbiss SRI pienten alueiden maalaamiseen.

Teollisuuteen DeVilbiss tuoteohjelmasta löytyy aina oikea ruisku. Teollisuuden ykkösruisku on DeVilbiss Advance, johon on saatavilla runsaasti eri neste- ja ilmasuuttimia. Vastaava automaattiruisku on DeVilbiss AG.

Ilma-avusteiset korkeapaineruiskut

Binks on DeVilbiksen ohella yksi maailman vanhimmista maalauslaitteiden valmistajista. Binksin tuoteohjelmasta löytyy huippulaatuiset ilma-avusteiset korkeapaineruiskut.

Kun tarvitset parasta laatua lopputuotteeseen niin tuotteet ja asiantuntemus löytyy Spraytec Oy:stä

Korkeapainetoiminen märkämaalaus ruiskut

Korkeapaineruiskussa maali tai ruiskutettava aine pisaroidaan hydraulisesti korkean paineen avulla. Ruiskutettavan aineen paine nostetaan 100 – 350 bar korkeapainepumpun avulla. Aine siirretään korkeapaineletkun avulla korkeapaineruiskulle. Korkeapaineruiskun suuttimessa on pieni reikä, jonka läpi aine johdetaan. Suuttimen jälkeinen paineen alaneminen pisaroi ruiskutettavan aineen. Ruiskutettava ainemäärä ja viuhkanleveys riippuu suuttimen reiän halkaisijasta sekä siihen hiotusta kulmasta.

Korkeapaineruiskuja on tyypillisesti kahdelle painealueelle. Korkeapaineruiskut joiden suurin paine on  noin 250 bar tai alle ovat tyypillisesti yleiseen teolliseen tai rakennusmaalauskäyttöön. Korkeapaineruiskut joiden suurin paine on noin 500 bar ovat tyypillisesti raskaan raudan korroosiosuojaukseen tarkoitettuja ruiskuja.

Sähköstaattinen märkämaalaus

Sähköstaattisessa maalauksessa maalihiukkanen varataan korkealla jännitteellä ja maalattava kappale on maadoitettu. Coulombin lain mukaan erimerkkiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa, jolloin maalihiukkanen hakeutuu maalattavaan kohteeseen. Tästä ilmiöstä johtuen sähköstaattimaalauksen siirtohyötysuhde on korkea ja maalihukka on pieni. Kauttamme saat Ransburg ja Nordson sähköstaattiset märkämaalauslaitteet.

Märkämaalauspumput

Maali siirretään maaalausruiskulle pumpun avulla. Maaliin siirtoon käytetään sovelluksesta riippuen kalvo-, matala- ja korkeapainepumpppuja. Toimitamme pääasiassa Binks ja IBK (Ingenieur-Büro Kötter Gmbh) pumppuja. Pumppumme ovat korkealaatuisia ja pitkäikäisiä. Pumpun valinnassa tulee kiinnittää erityisesti huomioita iskutilavuuteen, millilitratuotto (tai cc) / kaksoisisku. Mitä useamman iskun pumppu tarvitsee tuoton saavuttakseen, sitä nopeammin se kuluu ja aiheuttaa huolto, korjaus ja varaosakustannuksia. Pieni tuotto tarkoittaa yleensä pientä hintaa ja korkeita käyttökustannuksia.  Ota yhteyttä niin asiantuntijamme auttavat oikean laitteiston valinnassa.

2k sekoituslaitteistot

2k – sekoitusjärjestelmät on suunniteltu mittaamaan ja sekoittamaan kahta tai kolmea komponenttia, jossa pääkomponentti (A) on auki ja kaikkia muita komponentteja (kuten esim. kovetin (B) mitataan ja annostellaan ensimmäisen (A) ainevirran perusteella valitun reseptin sekoitussuhteen mukaisesti pääkomponentin (A) ainevirtaan. Kaikki parametrit ja toleranssiarvot, jotka ovat laskennallisesti välttämättömiä tallennetaan sekoituslaitteiston ohjausyksikön asetuksiin. Jotta taataan paras mahdollinen turvallisuus, mittausantureiden toimintaa tarkkaillaan ja toisaalta laitteisto sulkeutuu jos haluttua sekoitussuhdetta ei ole saavutettu (esim. riittävästi ainetta). 2k sekoituslaitteisto voi olla joko mekaanisesti tai elektronisesti toimiva laitteisto. Kun haetaan tarkkoja seossuhteita, tarkkaa annostelua ja taloudellisuutta maalin kulutukseen, on elektroninen järjestelmä huomattavasti parempi.

Aineen syöttö tapahtuu joko mäntäpumpulla, kalvopumpulla tai paineastioilla. Kaikilla komponenteilla täytyy olla yhtenäinen painealue. Paineastioiden ja korkeapaine mäntäpumppujen yhteiskäyttö ei ole suositeltavaa.

Märkämaalaustarvikkeet

Toimitamme maaliruiskujen suuttimet, letkut ja liittimet sekä maalisuodattimet.

Paineastiat

Joissain sovelluksissa maali syötetään paineastian avulla ruiskulle. Kauttamme saat kaikkiin sovelluksiin sopivat paineastiat.

Tiemerkintäruiskut

Kauttamme saat tiemerkintäruiskut.


Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (1)
Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (1)Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (2)Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (3) copyMärkämaalaus DEVILBISS_RUISKUN_SYNTY

Märkämaalauslaitteet Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (3) copy

Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (4)

Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (4)

Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (5) copy

Märkämaalauslaitteet Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (5) copy

Märkämaalausruiskut 360-montage_feature (6)

Märkämaalauslaitteet

Märkämaalauslaitteet_Ransflex2 (4)

Märkämaalauslaitteet2